Pravilnik takmičenja

question

SEOS “Olimpijada Nauke Seoskih osnovaca” – Onlajn takmičenje učenika seoskih osnovnih škola i varošica iz oblasti informatike i ekologije.

Takmičenje je pojedinačno.

Mogu da učestvuju učenici 5, 6, 7, 8 razreda seoskih osnovnih škola i varošica iz cele Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije ili bilo koje druge države.

Svaki učenik zainteresovan da učestvuje na SEOS “Olimpijadi Nauke Seoskih Osnovaca” treba da podnese elektronsku prijavu za učešće, koja se nalazi na našem sajtu.

Uz prijavu za takmičenje mora da stoje i podaci o odrasloj osobi – punoletnom pratiocu učenika za finalno takmičenje (nastavnik, profesor, saradnik ili roditelj). Jedan isti pratilac može biti za maksimalno 5 učenika.

Učesnici koji su se prijavili za takmičenje, dobiće na svoj mejl lozinku za onlajn korišćenje platforme E-LEARNING onlajn pripremanja za takmičenje iz informatike i ekologije.

 

Prijavljivanje učenika za učešće na takmičenje je onlajn na sajtu takmičenja popunjavanjem elektronske prijave sa traženim podacima. Takmičenje je na srpskom jeziku. Učestvovanjem na takmičenju, smatra se da učenik prihvata sva pravila takmičenja.

Pitanja za informatiku i ekologiju odnose se na predloženu literaturu za takmičenje koja se nalazi onlajn na sajtu takmičenja, iz koje se prijavljeni učenici spremaju za takmičenje i koja je primerena uzrastu učenika.

Elektronska pošta je zvaničan način komunikacije između Organizacionog odbora takmičenja, učesnika takmičenja i škola. Sve aktivnosti u vezi takmičenja, preliminarni i konačni rezultati, obaveštenja i satnice postavljaju se na zvaničnom sajtu takmičenja. Sva pitanja i neodumice pošaljite na naš mejl

smajsoft1907967@gmail.com 

potrudićemo se da u što kraćem roku odgovorimo.

 

Korišćenjem platforme E-LEARNING onlajn takmičenja koje je dostupno 24 sata dnevno, omogućiće da učenici bez obzira u kom mestu se nalaze mogu da prilagode i izaberu svoje vreme edukacije i rada kada to oni žele i kada im to najviše odgovara.

 

 

Na takmičenju važi sledeći Pravilnik o  ponašanju učesnika za vreme takmičenja:

 

Svakom učeniku kome se za vreme Pismenog testa na stolu nađe udžbenik, priručnik, uključen mobilni telefon, aktivirane slušalice i sva druga pomoćna sredstva, biće udaljen sa testa;

Učenici ukoliko imaju nedoumica sa nekim pitanjem na testu, ili smatraju da ponuđeni odgovori nisu adekvatni postavljenom pitanju, NE TRAŽE POMOĆ OD DEŽURNOG, već pored pitanja pišu svoja zapažanja i primedbu;

Dežurni jednom upozorava učenika koji se ne ponaša po pravilima (okreće se, ometa druge učenike, glasno razmišlja, uspostavlja komunikaciju sa drugima, uspostavlja komunikaciju sa dežurnim…), na drugo upozorenje sledi udaljivanje sa testa;

Za vreme trajanja Pismenog testa učenik ne može da napušta učionicu i da ponovo pristupi izradi testa;

Svaki učenik koji pre predviđenog roka završi zadatke na Pismenom testu može da napusti učionicu;

Pismeni test se radi isključivo hemijskom olovkom plave ili crne boje;

Svaki učenik ili njegov pratilac na takmičenju, koji na bilo koji način bude ometao, omalovažavao ili prekidao rad komisija i dežurnih, biće eliminisan sa takmičenja;

Žalba na rad dežurnih za vreme Pismenog testa, prilaže se odmah i isključivo u pisanoj formi. Naknadne reklamacije neće biti uvažene;

Žalba na osvojene bodove na takmičenju, prilaže se odmah nakon objavljivanja rezultata takmičenja i isključivo u pisanoj formi. Naknadne reklamacije neće biti uvažene.

 

PRAVILNIK O RANGIRANJU UČENIKA NA FINALNOM TAKMIČENJU “SEOS – Olimpijada Nauke Seoskih Osnovaca”

Organizacioni odbor “SEOS – Olimpijada Nauke Seoskih Osnovaca” donosi Pravilnik da se rangiranje učenika na finalnom takmičenju vrši prema osvojenim bodovima na pismenom testu koji sadrži ukupno 30 pitanja: 15 pitanja iz ekologije, 15 pitanja iz informatike. Pitanja se odnose isključivo na predloženu literaturu za takmičenje koja se nalazi onlajn na sajtu takmičenja.

Za sva pitanja priznaje se samo kompletan odgovor koji donosi 1 bod. Rangiranje učenika prema osvojenim bodovima je prema sledećem pravilu:

 

  1. mesto od 28 do 30 boda
  1. mesto od 25 do 27 boda
  1. mesto od 22 do 24 boda