FINALNO takmičenje SEOS2017 će se održati ONLAJN 22.04.2017. godine

informatika3

 ZBOG VEĆEG BROJA TAKMIČENJA KOJA SE ODRŽAVAJU ISTOGA DANA, FINALNO takmičenje SEOS2017 će se održati ONLAJN 22.04.2017. godine, od 10h do 21h.  Testiranje sadrži ukupno 30 pitanja – 15 pitanja iz informatike i 15 pitanja iz ekologije koja se odnose isključivo na predloženu literaturu za takmičenje koja se nalazi na našem sajtu. Ukupno vreme trajanja testa je 30 minuta za koje učenik mora da odgovori na sva 30 pitanja.