Koliko dana bi učenici ostali u Boru?

village-scene-DH52_l
Takmičenje se organizuje u toku jednog dana.
Toga dana učenici rade pismeni test 30 minuta, od 11h do 11.30. Nakon toga komisija pregledava test, rangiranje i proglašavanje rezultata i dodela diploma. U međuvremenu, učenici mogu da obiđu ZOO vrt koji se nalazi 500 m od nas.
Učenici sa strane, obično dolaze jedan dan ranije pre takmičenja i o svom trošku su na smeštaju u hotelima u obližnoj Sokobanji (vidi plan auto karte, kako stići do Bora) i dolaze odatle na dan takmičenja 1-2h ranije do nas u Boru.