Rok za prijavljivanje je do 31.03.2017.

button_twitter

 Rok za prijavljivanje je do 31.03.2017. godine. Do tada svi zainteresovani učenici treba da se elektronski prijva za takmičenje preko našeg sajta.