PočetnaREZULTATI FINALNOG TAKMIČENJA "SEOS - OLIMPIJADA NAUKE SEOSKIH OSNOVACA"


Saglasnost za snimanje za emisiju "Kontekst 21" - Radio-televizije Srbije


SATNICA FINALNOG TAKMIČENJA - Bor, 5. decembar 2015.


Autoput karta - kako stići do Bora


Rezultati PROBNOG takmičenja "SEOS - Olimpijada Nauke Seoskih Osnovaca"

Page 3 of 6
1 2 3 4 5 6

logo takmicenja
SEOS “Olimpijada Nauke Seoskih osnovaca 2016/17”

Onlajn takmičenje učenika seoskih osnovnih škola i varošica iz oblasti informatike i ekologije. Takmičenje je pojedinačno.

Mogu da učestvuju učenici 5, 6, 7, 8 razreda seoskih osnovnih škola i varošica iz cele Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije ili bilo koje druge države.

ZBOG VEĆEG BROJA TAKMIČENJA KOJA SE ODRŽAVAJU ISTOGA DANA, FINALNO takmičenje SEOS2017 će se održati ONLAJN 22.04.2017. godine, od 10h do 21h.  Testiranje sadrži ukupno 30 pitanja – 15 pitanja iz informatike i 15 pitanja iz ekologije koja se odnose isključivo na predloženu literaturu za takmičenje koja se nalazi na našem sajtu. Ukupno vreme trajanja testa je 30 minuta za koje učenik mora da odgovori na sva 30 pitanja.

Pravilnik takmičenja

Onlajn pripremanje za takmičenje

Prijavljivanje za takmičenje

Rok za prijavljivanje je 21.04.2017. elektronskom prijavom za učešće koja se nalazi na našem sajtu.